Phân loại thiết bị bảo vệ điện Schneider

CÁC LOẠI THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐIỆN

Thiết bị bảo vệ điện Schneider bao gồm các loại quen thuộc như sau:

MCB là aptomat tự động dạng tép, trong đó dòng cắt cố định và dòng cắt quá tải của MCB ở mức thấp (100A/10 KA) được sử dụng trong việc đóng cắt một nhánh điện.

MCCB là aptomat tự động dạng khối, trong đó dòng cắt cố định và dòng cắt quá tải của của MCCB ở mức lớn (80KA/2400A) được sử dụng cho việc đóng cắt điện của cả một hệ thống hoặc một nhánh điện lớn của hệ thống điện công nghiệp.

RCBO Schneider là aptomat chống dòng rò với cách tính công suất như sau: MCB 1P + N nhưng ngoài chức năng chống quá tải ngắn mạch thì còn bảo vệ chống quá dòng. 

ACB Schneider là máy cắt không khí sử dụng cho dòng điện có dòng tải từ 400A trở lên.

Contactor Schneider (khởi động từ) là khí cụ điện có khả năng tự động đóng ngắt tiếp điểm để bảo vệ ngắn mạch cho động cơ trong điều kiện kết hợp cùng với re lay nhiệt (rơ le nhiệt). 

Rơ le nhiệt là khí cụ điện có khả năng thực hiện nhiệm vụ đóng ngắt các tiếp điểm khi phát hiện những tình trạng dòng điện bị quá tải nhằm bảo vệ hoạt động của các động cơ thiết bị điện cũng như con người.

Ngoài các loại thiết bị bảo vệ điện kể trên thì trên thị trường hiện nay còn có có các loại thiết bị bảo vệ khác như ELCB và VCB. Trong đó:

ELCB: là cầu dao chống dòng rò. Thực chất thì ELCB chính là MCB và MCCB kết hợp thêm bộ cảm biến dòng dò, từ đó có thêm chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải và bảo vệ dòng rò.

VCB là máy cắt chân không thường được ứng dụng trong mạng điện trung thế từ 6,6 kV trở lên.

Cũng giống như việc lắp đặt các thiết bị điện phục vụ cho sinh hoạt của con người thì thiết bị bảo vệ điện lại chính là công cụ để bảo vệ cho các thiết bị quan trọng ấy. Lựa chọn bất kì thiết bị bảo vệ điện nào cũng phải cân nhắc về khả năng tương thích với cường độ dòng điện đang sử dụng để tăng khả năng bảo vệ.